Přejít k hlavnímu obsahu

Kompletní rekonstrukce SVS a.s. vodojemy

Kompletní rekonstrukce

Projekt spočíval v kompletní rekonstrukci vodojemů ve vodovodním řádu Severočeské vodárenské společnosti.

Vodojem Vodojem

Kopletní rekonstrukce zahrnovala opravu armaturní komory a sanaci dvou akumulačních nádrží na pitnou vodu. Realizace probíhala za částečného provozu, což kladlo vysoké nároky na pracovní kázeň našich zaměstnanců a přísné dodržování technologických postupů.

Vodojem

Práce v podzemí

Budovy SVS a.s. jsou často špatně dostupné, museli jsme se za nimi spouštět do velké hloubky a pracovat v krátkých směnách. Prašnost prostředí, minimum prostoru a nedostatek světla prověřili pavoučí schopnosti našich zaměstnanců.

Veškerá manipulace s materiálem probíhala otvorem o průměru 1,5 metru pod povrchem země v desetimetrové hloubce. Nebylo tedy možné využít techniku a desítky tun materiálu bylo nutné odnosit po žebřících. Materiál tedy putoval na denní světlo na bedrech našich zaměstnanců, kteří práci pojali jako výborný trénink na výstup v Himaláji.

Vodojem Vodojem

Díky podobným zakázkám máme cenné zkušenosti se specializovanými projekty v těžko dostupném terénu.

prohlédněte si další případové studie Technické budovy a haly

15 metrů hloubky

do místoností ne větších než tělocvična jsme vstupovali po žebřících

30 minut

prostředí bylo nehostinné, prašné a dělníci se tak museli střídat po půl hodině na povrchu