Přejít k hlavnímu obsahu

Rekonstrukce distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s.

Projekty ČEZ Distribuce a.s.

Pro společnost ČEZ jsme zajišťovali 3 roky průběžné činnosti na opravách distribuční soustavy, což zahrnovalo desítky kilometrů vedení v nepřístupném terénu. Naši zaměstnanci prováděli například sanace základů sloupů vysokého napětí či kompletní rekonstrukce celých trafostanic. Práce probíhala na různých místech republiky. Pro minimalizaci rizik bylo klíčové úzce spolupracovat s dispečinkem společnosti ČEZ.

ČEZ - práce v terénu

Těžká technika

Na stavbu bylo třeba dopravit množství speciálních materiálů a další techniky. V těžko dostupném terénu prověřili naši zaměstnanci nejen své řemeslné dovednosti, ale také řidičské schopnosti.

ČEZ realizace

Použili jsme desítky tun materiálu, který musí v náročných podmínkách vydržet mnoho let. Dostatek kvalitního materiálu zajištovali naše nákladní vozy nepřetržitě ve dne v noci.

prohlédněte si další případové studie Technické budovy a haly

3 roky

průběžné práce

5 km

vzdálenost odlehlých míst od nejbližší komunikace

50 000 voltů

vysoké napětí v elektrickém vedení představovalo riziko